Andy Warhol Shoes Commercial

Kontakt
Arkitektur/Landskapsarkitektur/Interiørarkitektur

Martin Laino
+47 ‭40728429

Fredrik Blom
+47 45664749

post@blooom.no

BLOOOM
Aksjeselskap
Org. nr.: NO 915 567 444 (Foretaksregisteret)

Studio:
Løkkevikveien 371  (møte etter avtale)
1747 Skjeberg
Norway
Vedtektsfestet formål:

Ut ifra fagfeltet landskapsarkitektur, med grener inn i arkitektur, interiørdesign og media. Selskapet skal øke livskvalitet og markedsverdi til byrom og eiendommer. Selskapets prosjekt skal karakteriseres som progressive og av å tilrettelegge for utfoldelse og tilstedeværelse av folk.